Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Infofamous

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách này nêu rõ cách thức mà InfoFamous thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn, bao gồm cả chính sách lưu trữ cookies. Chính sách này cũng tiết lộ các nguyên tắc và quy định của chúng tôi liên quan đến các luật và quy định về quyền riêng tư như Đạo luật Bảo vệ Người Tiêu Dùng California (CCPA) và Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của Liên minh Châu Âu (GDPR).

Dữ liệu cá nhân của bạn

InfoFamous.com là một nền tảng mở và dễ sử dụng; chúng tôi không yêu cầu người dùng đăng nhập trên website của chúng tôi và chúng tôi không đặt bất kỳ cookie nào do bên thứ nhất tạo ra, và chúng tôi không theo dõi người dùng theo bất kỳ cách nào có thể xác định danh tính cá nhân.

Chúng tôi tự động nhận được thông tin từ trình duyệt web hoặc thiết bị di động của bạn. Thông tin này bao gồm tên của website mà bạn đã truy cập vào website của chúng tôi, nếu có, cũng như tên của website mà bạn sẽ truy cập khi bạn rời khỏi website của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ sử dụng Google Analytics và phân tích dự theo chính sách về cookies của chúng tôi.

Tiết lộ hay bán thông tin cá nhân

Tất cả thông tin chúng tôi thu thập và xử lý được thực hiện bởi hệ thống AI, đội ngũ quản lý và từ trực tiếp những người nổi tiếng. Đây đều là những thông tin công khai và không gây hại tới người dùng. Chúng tôi không có mối quan hệ chính thức với bất kỳ người nổi tiếng nào và không xác nhận độ chính xác của thông tin trên trang web của chúng tôi

Chúng tôi không bán, tiết lộ, thu thập thông tin nhạy cảm của bạn. Chúng tôi cung không bán, cung cấp báo cáo hay dịch vụ nào khác dự trên thông tin trên website này.

Cookies

InfoFamous không sử dụng cookies để cung cấp nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Xem thêm cách chúng tôi sử dụng cookies.

Liên kết bên ngoài

Trong nội dung của InfoFamous có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. InfoFamous không chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung này, hay bảo mật của các trang web được liên kết. Bạn phải tự chịu trách nhiệm và cẩn trọng khi click vào liên kết ra bên ngoài khỏi website này.

Hồ sơ người nổi tiếng

InfoFamous đăng tải thông tin có tính chất công khai về các người nổi tiếng một cách ngắn gọn và thông tin dưới dạng thân thiện với tất cả các thiết bị.

Chúng tôi không cam kết về tính chính xác trong tất cả các thông tin được đăng tải và chúng tôi sẽ xem xét các cập nhật và sửa chữa. Chúng tôi đôi khi nhận được thông tin trực tiếp từ các người nổi tiếng, quản lý và gia đình của họ. Chúng tôi không chấp nhận thông tin từ bất kỳ người nổi tiếng nào dưới 13 tuổi, hoặc bất kỳ người nổi tiếng nào dưới 16 tuổi từ Châu Âu và Anh.

Tiết lộ cho người kế nhiệm

Nếu doanh nghiệp của chúng tôi được bán hoặc sáp nhập một phần hoặc toàn bộ với một doanh nghiệp khác mà sẽ chịu trách nhiệm cung cấp InfoFamous cho bạn, chúng tôi giữ quyền chuyển giao bất kỳ thông tin nào cho doanh nghiệp mới. Doanh nghiệp mới sẽ giữ quyền sử dụng thông tin của bạn theo các điều khoản của thông báo bảo mật này cũng như theo bất kỳ thay đổi nào của thông báo bảo mật này do doanh nghiệp mới thực hiện.

Quyền của người tiêu dùng California (CCPA)

Người dân California có những quyền sau:

 • Quyền yêu cầu tiết lộ các loại thông tin cá nhân và các mảnh thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn. Chúng tôi sẽ xem xét và xác minh yêu cầu của bạn theo quy định của California trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.
 • Quyền được thông báo về thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn. Thông tin này có sẵn trong Chính sách bảo mật này và trong các Tiết lộ bảo mật California, bên dưới.
 • Quyền yêu cầu xóa bỏ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi sẽ xem xét và xác minh yêu cầu của bạn theo quy định của California trước khi xóa bỏ bất kỳ thông tin cá nhân nào.
 • Quyền biết cách thức và thời điểm chúng tôi tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền thực hiện các quyền trên mà không phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trả đũa.
 • Để yêu cầu một sự tiết lộ hoặc xóa bỏ theo CCPA, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

 Tiết lộ bảo mật California

Thông tin dưới đây liệt kê các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về người tiêu dùng trong năm qua, và các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã tiết lộ về người tiêu dùng cho một mục đích kinh doanh trong năm qua:

Bao gồm: Loại thông tin cá nhân, thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng, cách chúng tôi tiết lộ

Chỉ dẫn (tên, biệt danh, địa chỉ, v.v.): Tên và biệt danh của các người nổi tiếng mà chúng tôi hồ sơ và Địa chỉ IP của khách truy cập : Chúng tôi sử dụng tên và biệt danh của các người nổi tiếng trong hồ sơ của họ Chúng tôi công khai đăng thông tin về người nổi tiếng trong hồ sơ của họ và Chúng tôi không tiết lộ địa chỉ IP của khách truy cập.

Thông tin cá nhân khác được định nghĩa trong Cal. Business and Professions Code § 1798.90: Thông tin trong và liên quan đến các hồ sơ người nổi tiếng công khai của chúng tôi và Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ người truy cập ngoại trừ những thông tin được mô tả ở nơi khác trong bảng này : Trong các hồ sơ người nổi tiếng công khai của chúng tôi, để phân tích xu hướng và để cải thiện website của chúng tôi : Chúng tôi công khai đăng thông tin về người nổi tiếng trong hồ sơ của họ, và thông tin về xu hướng của người nổi tiếng trên website của chúng tôi.

Phân loại bảo vệ: Đôi khi chúng tôi thu thập thông tin này về các người nổi tiếng mà chúng tôi hồ sơ và Chúng tôi không thu thập thông tin này từ/về người truy cập của chúng tôi : Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này trong các hồ sơ người nổi tiếng của chúng tôi : Chúng tôi công khai đăng thông tin về người nổi tiếng trong hồ sơ của họ.

Thông tin thương mại: Chúng tôi không thu thập thông tin này

Thông tin sinh trắc học: Chúng tôi thường có những bức ảnh về các người nổi tiếng mà chúng tôi hồ sơ và Chúng tôi không thu thập thông tin này từ/về người dùng của chúng tôi : Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này trong các hồ sơ người nổi tiếng của chúng tôi : Chúng tôi công khai đăng thông tin về người nổi tiếng trong hồ sơ của họ.

Hoạt động mạng: Từ khách truy cập, chúng tôi thu thập, Tên nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại trình duyệt web, loại thiết bị di động, thông tin hệ điều hành máy tính, dữ liệu về hoạt động duyệt web khi sử dụng website của chúng tôi, dữ liệu tìm kiếm trên website của chúng tôi : Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích xu hướng trong số người dùng của chúng tôi và để giúp cải thiện website của chúng tôi: Chúng tôi không tiết lộ thông tin này và Nhà quảng cáo bên thứ ba trên trang web của chúng tôi có thể thu thập thông tin tương tự từ khách truy cập - xin vui lòng xem các phần “Quảng cáo” và “Chính sách bảo mật bên thứ ba” của trang này để biết thêm thông tin.

Dữ liệu định vị địa lý: Từ khách truy cập, chúng tôi thu thập địa chỉ IP, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để phân tích xu hướng trong số người dùng của chúng tôi và để giúp cải thiện website của chúng tôi : Chúng tôi không tiết lộ thông tin này.

Thông tin âm thanh/điện tử/hình ảnh/nhiệt/olfactory/ và thông tin tương tự: Chúng tôi không thu thập thông tin này.

Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm : Đôi khi chúng tôi thu thập thông tin này về các người nổi tiếng mà chúng tôi hồ sơ và Chúng tôi không thu thập thông tin này từ/về người truy cập của chúng

Thông tin cá nhân của người nổi tiếng

Người nổi tiếng cũng là con người, và những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho công chúng về người nổi tiếng có thể được coi là thông tin cá nhân. Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền riêng tư của các người nổi tiếng mà chúng tôi hồ sơ, nhưng cũng nhận ra rằng người dùng của chúng tôi có quyền biết nhiều sự thật về những nhân vật công khai này. Chúng tôi cân nhắc cẩn thận cả hai bộ quyền này với sự tham khảo đến luật và quy định áp dụng trên từng trường hợp cụ thể khi đưa ra các quyết định về bất kỳ yêu cầu bảo mật nào của người nổi tiếng. 

Quyền của cư dân EU và Vương quốc Anh (GDPR)

Nếu bạn là cư dân của Liên minh châu Âu (EU) hoặc Vương quốc Anh, bạn có các quyền được bảo vệ bởi Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). GDPR là một luật về quyền riêng tư và an ninh dữ liệu nghiêm ngặt nhất thế giới, áp dụng cho tất cả các tổ chức thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến người dùng trong EU.

Theo GDPR, bạn có các quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình:

 • Quyền được thông báo về những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và mục đích, phạm vi, cơ sở pháp lý và thời gian xử lý dữ liệu đó .
 • Quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn để kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của việc xử lý .
 • Quyền yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung dữ liệu cá nhân của bạn nếu nó không chính xác hoặc thiếu sót .
 • Quyền yêu cầu xóa bỏ dữ liệu cá nhân của bạn khi không còn cần thiết cho mục đích đã thu thập hoặc khi bạn rút lại sự đồng ý của mình . Đây còn được gọi là quyền được quên đi (right to be forgotten).
 • Quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp, ví dụ khi bạn tranh chấp tính chính xác hoặc hợp pháp của dữ liệu hoặc khi bạn phản đối việc xử lý dữ liệu .
 • Quyền yêu cầu chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho một tổ chức khác theo một định dạng có thể đọc được bằng máy, khi việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc một hợp đồng và được thực hiện bằng phương tiện tự động . Đây còn được gọi là quyền di chuyển dữ liệu (right to data portability).
 • Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi việc xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp hoặc nhiệm vụ công của chúng tôi hoặc cho mục đích tiếp thị trực tiếp .
 • Quyền không bị ảnh hưởng bởi các quyết định tự động, bao gồm cả việc tạo hồ sơ (profiling), trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc khi có căn cứ pháp lý khác .

Để biết thêm chi tiết và thông tin bổ sung về các quyền của bạn theo GDPR, bạn có thể tham khảo văn bản luật chính thức hoặc hướng dẫn này cho GDPR.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi hoặc theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội.

Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu khám phá thế giới của những người nổi tiếng cùng InfoFamous ngay bây giờ!

Thông báo