Chính sách lưu trữ Cookies

Chính sách lưu trữ cookies của InfoFamous

Website www.infofamous.com (sau đây gọi là “website”) được quản lý bởi InfoFamous (sau đây gọi là “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Chính sách lưu trữ cookies này nhằm giải thích cho bạn biết chúng tôi sử dụng cookies như thế nào và cách bạn có thể quản lý sự chấp nhận hoặc từ chối của bạn đối với việc sử dụng cookies.

Cookies là gì?

Cookies là những tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính, điện thoại, máy tính bảng…) khi bạn truy cập vào website. Cookies có thể chứa các thông tin về sở thích, hành vi và hoạt động của bạn trên website. Cookies giúp website nhận biết thiết bị của bạn và cung cấp cho bạn một trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Chúng tôi sử dụng cookies như thế nào?

Chúng tôi không sử dụng cookies để thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng Google Analytics để theo dõi trải nghiệm người dùng trên website.

Google Analytics là một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng cookies để giúp chúng tôi phân tích cách người dùng sử dụng website. Thông tin được tạo ra bởi cookie về việc sử dụng website của bạn (bao gồm địa chỉ IP ẩn danh của bạn) sẽ được truyền và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ ở Hoa Kỳ.

Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng website của bạn, biên soạn các báo cáo về hoạt động website cho chúng tôi và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động website và sử dụng internet.

Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba nếu có yêu cầu pháp lý hoặc trong trường hợp bên thứ ba xử lý thông tin này thay mặt cho Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google có.

Bạn có thể quản lý cookies như thế nào?

Bạn có quyền chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookies khi truy cập vào website của chúng tôi. Khi bạn truy cập vào website của chúng tôi lần đầu tiên, bạn sẽ thấy một thông báo yêu cầu bạn chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookies. Nếu bạn không làm gì, chúng tôi sẽ coi như bạn đã chấp nhận việc sử dụng cookies.

Bạn cũng có thể quản lý cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn. Bạn có thể chọn để cho phép, từ chối hoặc xóa cookies mà website đã gửi cho thiết bị của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối hoặc xóa cookies, điều đó có thể ảnh hưởng đến một số tính năng và chức năng của website và làm giảm trải nghiệm người dùng của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách quản lý cookies, bạn có thể truy cập vào các liên kết sau:


Thay đổi chính sách lưu trữ cookies

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách lưu trữ cookies này bất kỳ lúc nào để phù hợp với các yêu cầu pháp lý hoặc kỹ thuật. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên website này và có hiệu lực ngay lập tức khi được công bố.

Bằng việc tiếp tục sử dụng website này sau khi các thay đổi được công bố, bạn coi như đã chấp nhận các thay đổi đó. Nếu chúng tôi sử dụng Cookies, chúng tôi sẽ hiện thông báo cho bạn biết trước khi tiếp tục xử dụng trang web này.

Một lần nữa, chúng tôi luôn ý thức và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và tuân thủ quy định và pháp luật.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến nào về chính sách lưu trữ cookies này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

  • Contact: https://infofamous.com/vi/contact
  • Email: [email protected] 
  • Facebook: https://www.facebook.com/infofamousdotcom 
  • Twitter: https://twitter.com/infofamouscom
  • Youtube: https://www.youtube.com/@infofamous 
  • Youtube: https://www.youtube.com/@infofamous 
  • Địa chỉ: 1447 Courtright Street, Williston, ND 58801
  • Điện thoại: (+1) 701-572-9985

Thông báo